Privola pri upisu u prvi razred

 Privola pri upisu u prvi razred

Poštovani roditelji i poštovani učenici, u privitku obavijesti je privola za prikupljanje i obrađivanje potrebnih osobnih podataka djeteta koju treba donijeti pri upisu u prvi razred.

Dokumenti za preuzimanje