Gimnazije su četverogodišnje općeobrazovne škole koje učenici završavaju polaganjem državne mature.

U gimnazijskim obrazovnim programima učenici stječu kompetencije (znanja i vještine) iz općeg znanja, što predstavlja kvalitetnu osnovu za nastavak obrazovanja na visokoškolskim ustanovama.

Gimnazijski obrazovni program obogaćen je izbornom i fakultativnom nastavom te izvannastavnim aktivnostima.

U Gimnaziji Bjelovar provode se četiri vrste gimnazijskih obrazovnih programa koji se razlikuju u povećanom broju sati onih predmeta koji su karakteristični za pojedini program, a to su:

– opća gimnazija

– jezična gimnazija

– prirodoslovno-matematička gimnazija

– opća gimnazija za sportaše U gimnazijama se, u pravilu, uče dva strana jezika te obvezno latinski jezik u I. i II. razredu.

Opća gimnazija

Opća gimnazija

Opća gimnazija podrazumijeva razmjernu zastupljenost svih općeobrazovnih nastavnih predmeta, a izborna nastava od drugog razreda obvezni je dio nastavnog plana i programa.

Pri upisu u gimnaziju učenici alternativno biraju program etike ili vjeronauka.

Prvi strani jezik u pravilu je nastavak učenja onog stranog jezika koji su učenici učili u osnovnoj školi, a u program učenja drugoga stranog jezika mogu se uključiti i učenici početnici.

Od školske godine 2023./2024. u Gimnaziji Bjelovar učenici koji odaberu smjer opće gimnazije moći će kao drugi strani jezik birati između njemačkog i francuskog jezika.

Jezična gimnazija

U nastavnom programu jezične gimnazije povećan je broj sati učenja stranih jezika, a u trećem i četvrtom razredu umjesto jednog od prirodoslovnih predmeta (biologija, kemija, fizika) učenici će imati proširene programe stranih jezika, zastupljene s istim brojem sati.

Prvi strani jezik u pravilu je nastavak učenja onog stranog jezika kojeg su učenici učili u osnovnoj školi, a u program učenja drugog stranog jezika mogu se uključiti i učenici početnici. Od školske godine 2022./2023. u Gimnaziji Bjelovar učenici koji odaberu smjer jezične gimnazije uz prvi i drugi strani jezik što je najčešće engleski i njemački jezik, omogućeno im je učenje i trećeg stranog jezika. Treći strani jezik mogu birati između francuskog i talijanskog jezika.

Prirodoslovno-matematička gimnazija

Program prirodoslovno-matematičke gimnazije sadrži veći fond sati matematike, fizike i informatike tijekom sve četiri godine obrazovanja, a učenicima se pruža mogućnost izbora proširenog programa matematike ili matematike i informatike umjesto drugog stranog jezika. O svom izboru učenici se trebaju izjasniti tijekom upisa u prvi razred.

Učenici prirodoslovno-matematičke gimnazije mogu učiti drugi strani jezik kao fakultativni predmet.

Opća gimnazija za sportaše

Opća gimnazija odjel za sportaše podrazumijeva razmjernu zastupljenost svih općeobrazovnih nastavnih predmeta, a izborna nastava od drugog razreda obvezni je dio nastavnog plana i programa.

Pri upisu u gimnaziju učenici alternativno biraju izborni program etike ili vjeronauka.

Prvi strani jezik u pravilu je nastavak učenja onog stranog jezika koji su učenici učili u osnovnoj školi, a u program učenja drugoga stranog jezika mogu se uključiti i učenici početnici.

Učenicima sportašima bit će omogućena školska izobrazba i istodobno najbolji uvjeti za postizanje sportskih uspjeha. Učenicima će se omogućiti usklađivanje školskih i sportskih obveza.

Učenici sportaši stječu obrazovanje prema nastavnom planu i programu opće gimnazije koji propisuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Izborni predmeti u drugom, trećem i četvrtom razredu bit će prilagođeni interesima naših učenika sportaša. Prijedlog izbornih predmeta uz Etiku/Vjeronauk su: Psihologija, Sociologija sporta, Kondicijska priprema, Biologija, Informatika, Treći strani jezik. U okviru fakultativne nastave Gimnazija Bjelovar učenicima sportskog odjela nudi niz predmeta koje učenici upisuju prema vlastitoj želji izvan programa redovne nastave. Fakultativni predmeti: DSD – njemačka jezična diploma, Novinarstvo, Tjelesna i zdravstvena kultura (timski sportovi, individualni sportovi, šah), Ples, Razvoj aplikacija, Financijska pismenost.