Fakultativna nastava se u šk. godini 2021./2022. održava iz predmeta

Razvoj aplikacija

Razvoj aplikacija

Razvoj aplikaciji fakultativni je predmet u Gimnaziji Bjelovar namijenjen učenicima prvih i drugih razreda (ovisno o interesu, može se ponuditi i starijim učenicima). Uveden je 2016. godine s kurikulom koji je obuhvaćao izradu aplikacija u sustavu Touch Develop. Nakon što je u svibnju 2018. Touch Develop naglo ugašen, kurikul od jeseni 2018. obuhvaća izradu aplikacija u sustavu App Inventor namijenjenih mobilnim uređajima s Android operacijskim sustavom. Nastava predmeta Razvoj aplikacija namijenjena je potpunim početnicima u programiranju, kao i učenicima s prethodnim znanjem u području programiranja. Aplikacije se "grade" u blokovskom sučelju (bez potrebe memoriranja sintakse jezika) uz mogućnost korištenja svih dostupnih senzora mobilnih uređaja. Prednost korištenja ovakvih sustava je veća mogućnost fokusiranja na kreativnost i realizaciju vlastitih ideja u kratkom vremenu, uz istovremeno stjecanje znanja o osnovnim konceptima programiranja. Prema dogovoru s učenicima, nastava se provodi tijekom jednog ili dva sata nastave tjedno kroz jednu ili dvije školske godine. Zaključna ocjena proizlazi iz četiri do pet samostalnih radova tijekom godine koji se ocjenjuju prema unaprijed poznatim kriterijima.

DSD

DSD

Fakultativnu nastavu njemačkog jezika za njemačku jezičnu diplomu (Deutsches Sprachdiplom) u prvom razredu mogu pohađati učenici koji su u osnovnoj školi učili njemački jezik, a u drugom razredu gimnazije mogu se priključiti i učenici koji prije nisu učili njemački. Učenici od prvog do četvrtog razreda gimnazije dva puta tjedno slušaju predmet „Njemački jezik – Nastava za njemačku jezičnu diplomu“. Tijekom četiri godine učenici se dakle pripremaju za ispit njemačke jezične diplome koji polažu u Gimnaziji Bjelovar.

Računalna kemija

Računalna kemija

Fakultativni nastavni predmet Računalna kemija kod učenika potiče i razvija kreativnost, inovativnost, kritičko mišljenje i vrednovanje tehnologije kao izvora znanja. Cilj programa je potaknuti korištenje računalnih programa u nastavi kemije, razvijanje informacijske pismenosti učenika kao i odgovorno komuniciranje u digitalnom okruženju. Vještine i kompetencije koje će učenici steći tijekom nastave ovog fakultativnog programa pomoći će im da steknu navike potrebne za cjeloživotno učenje, usmjeriti ih na studije STEM – područja i olakšati im uključivanje na tržište rada. Iskustva učenika su motivirajuća, izazovna, uče izravnim opažanje, istraživanjem i sudjelovanjem. Potiče se primjena naučenog u novim i promjenjivim okruženjima. Učenici pokazuju poseban interes i sposobnosti što dovodi do zadovoljstva u učenju, povećava osjećaj kompetentnosti čime se gradi pozitivna slika o sebi.

Nacrtna geometrija

Nacrtna geometrija

Ovaj predmet će vam omogućiti razumijevanje metoda Nacrtne geometrije i njezine primjene na fakultetima poput arhitekture, građevine, strojarstva, geografije (kartografije), astronomije, slikarstva... Nacrtna geometrija će nam pomoći shvatiti odnose geometrijskih oblika u ravnini, ravninska preslikavanja (centralna i osna simetrija, rotacija, homotetija), prostorna preslikavanja (translacija, zrcalna simetrija, rotacija oko osi, homotetija) i projekcije prostornih objekata na ravninu

Linearno programiranje

Linearno programiranje

Učenići će se, modelirajući rješenja problema uvjeriti da je matematika kao znanost izvor mnogobrojnih ideja čija primjena doprinosi uspješnosti rješavanja pojedinačnih problema u stvarnom okruženju. Linearno progrmiranje povezuje se s ekonomijom, bankarstvom i poduzetništvom.