Fakultativna nastava se u šk. godini 2021./2022. održava iz predmeta