Nastavnici

HRVATSKI JEZIK

Kristina Kraljić

Ivana Peulja

Mirjana Maretić

Ivan Špoljarić

MATEMATIKA

Blanka Iličić

Mirta Đurašević

Ines Kladušić

Manuela Šimek Martinić

ENGLESKI JEZIK

Vesna Bajić Ćesarov

Jasmina Bašek

Martina Cug

NJEMAČKI JEZIK

Marko Rosić

Katarina Beljan

Mihaela Matekov

Robert Poljan

 

LATINSKI JEZIK

Iva Maligec 

INFORMATIKA

Ozren BosanacMihaela Kelava, prof.matematike i informatike
Mario MartinovićDario Vidić, mag.ing.elektrotehnike i inf.tehnologije

FIZIKA

Luka OskorušLidia Šarić, prof.fizike
  

KEMIJA

Ankica FusićTanja Mamić

BIOLOGIJA

Damir MaretićJadranka Lusavec

POVIJEST

Ivan TrogrlićMelita Štimac, prof.povijesti

GEOGRAFIJA

Iva Vidić, prof. geografijeMirjana Trogrlić Laslo, prof.geografije i povijesti

ETIKA

Željka Holjević 

POLITIKA I GOSPODARSTVO

Mihaela Polančec 

VJERONAUK

Andrea Pratnemer 

LOGIKA/FILOZOFIJA

Željka Holjević 

SOCIOLOGIJA

Luka Starčević 

GLAZBENA UMJETNOST

Vesna Krgović 

LIKOVNA UMJETNOST

Hrvoje Baltić 

PSIHOLOGIJA

Marina Jurušić 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Velibor Balaban, prof. + dopunska stručna kvalifikacija za rad u košarci 
Tanja Mamić, v.d. 

 

 

 
Marina JurušićSpomenka Vujčić
 

 

 

 

Daniela Vinković 

 

Administrator

Ana Pour 

 

Računovodstvo

Antoneta Đokić 
 
  

 

Domar

Dražen Pour 
  

 

Spremačice

Mirjana BalabanLjubinka Vuković
Ljiljana Kolonić