RAZRED

RAZREDNIK

Dan, vrijeme

 

 

 

1. A

MELITA ŠTIMAC

ponedjeljak, 14:50-15:30

1. B

ANDREA PRATNEMER

petak, 9:40-10:20

1. C

KRISTINA KRALJIĆ

srijeda, 16:40h

1. D

LUKA OSKORUŠ

utorak, 17:30-18:15

srijeda, 11:30-12:15

1. E

MARTINA CUG

ponedjeljak, 12:20-13:05

1. F

MIRJANA TROGRLIĆ LASLO

četvrtak, 16:30

2. A

IVANA PEULJA

srijeda, 14:45h

2. B

HRVOJE MIKULDAŠ

utorak, 15:40-16:25

2. C

SANJA RADOČAJ

ponedjeljak, 18:20h

2. D

DARIO VIDIĆ

utorak, 16:25h

2. E

IVAN ŠPOLJARIĆ

četvrtak, 15:40h

3. A

IVAN TROGRLIĆ

četvrtak, 15:00

3. B

MIRJANA MARETIĆ

utorak, 17:30 -18:15

3. C

MARKO ROSIĆ

srijeda, 10:40 – 11:30

3. D

MIRTA ĐURAŠEVIĆ

srijeda, 12:40 – 13:05

3. E

HRVOJE BALTIĆ

četvrtak, 15:40 – 16:25

4. A

DAMIR MARETIĆ

srijeda, 19:20 – 19:55

4. B

JURAJ SEGIN

četvratak, 14:50 – 15:35

4. C

KATARINA BELJAN

ponedjeljak, 13:10

4. D

MIHAELA KELAVA

ponedjeljak, 13:10

4. E

ZVONIMIR BIŠKUP

ponedjeljak, 19:05

utorak, 12:15 – 13:00