Izdavanje duplikata javnih isprava

Obavještavamo stranke da ovjeru preslike dokumenata uz prethodni uvid u original javne isprave (svjedodžbu, potvrdu o položenoj državnoj maturi, svjedodžbu o maturi) obavlja samo javni bilježnik.

Obrazovna ustanove može izdati samo duplikat javne isprave.

Stranka može podnijeti pisani zahtjev za izdavanje duplikata javne isprave (razrednu svjedodžbu) u uredovno radno vrijeme ili poslati na e-mail: 

ured@gimnazija-bjelovar.skole.hr

Obrazac zahtjeva možete preuzeti na mrežnoj stranici ili osobno u Tajništvu škole.

Stranka koja je izgubila potvrdu o položenoj državnoj maturi koju je izdao Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obraća se navedenoj instituciji, upute za postupak izdavanje nalazi se na njihovim mrežnim stranicama www.ncvvo.hr

Stranka koja ne može osobno podići duplikat javne isprave, dužna je ovlastiti drugu osobu i  podići duplikat uz ovjerenu punomoć.

Stranka ili opunomoćena osoba potpisati će Izjavu o izgubljenoj svjedodžbi u Tajništvu škole.

Duplikat javne isprave izdaje se u roku od 8 dana od uredno zaprimljenog zahtjeva stranke.