O školskoj knjižnici

Smještaj: prizemlje škole
Površina: 84,5 m2
Broj čitateljskih mjesta: 20
Broj računala s pristupom internetu: 3
Program za knjižnično poslovanja: Metel Win

Knjižnični fond:
– 7 212 svezaka knjižne građe
– 14 naslova stručnih i popularno-znanstvenih časopisa
– 178 jedinica multimedije

1

Knjižničarka: Biljana Barišić Mudri

Izvadak iz Pravilnika o radu školske knjižnice
– odjednom se mogu posuditi dva lektirna naslova i jedna knjiga po slobodnom izboru
– knjige se posuđuju na 14 dana, a korištenje se može produžiti još 7 dana
– časopisi, rijetke knjige, leksikoni, enciklopedije i rječnici ne posuđuju se izvan knjižnice
– korisnici su dužni čuvati knjižnu i drugu građu od svakog oštećenja
– u prostoru školske knjižnice ne konzumira se hrana i piće
– u prostoru školske knjižnice mora biti red i mir