Međunarodna filozofska olimpijada Grčka 2023.

 Međunarodna filozofska olimpijada Grčka 2023.

Prva Međunarodna filozofska olimpijada
(International Philosophy Olympiad – IPO) održana je 1993. godine u Bugarskoj na
inicijativu Odjela za filozofiju Sveučilišta u Sofiji. Otad se neprekidno održava svake godine
u mjesecu svibnju u jednoj od država sudionica. Olimpijada se održava pod patronatom
najveće međunarodne asocijacije filozofskih društava FISP, uz suradnju s UNESCO-ovim
Odjelom za humanističke znanosti, filozofiju i etiku znanosti i tehnologije.
Osim same popularizacije filozofije, ciljevi IPO-a su poticanje na kritičko, radoznalo i
kreativno mišljenje, promicanje filozofskog mišljenja u znanosti, umjetnosti i društvenom
životu, promišljanje o etičkim problemima u modernom svijetu te poticanje intelektualne
razmjene među mladim ljudima iz različitih zemalja u svrhu promoviranja kulture mira.
Martin Vrbovčan učenik 4.d razreda Gimnazije Bjelovar koji se nakon međužupanijskog
Natjecanja iz filozofije plasirao na državno Natjecanje, a samim plasmanom osigurao si je
mogućnost pisanja eseja na stranom jeziku za kvalifikaciju za Međunarodnu filozofsku
olimpijadu.
Martin je između četiri ponuđena citata odabrao citat: Society can and does execute its own
mandates: and if it issues wrong mandates instead of right, or any mandates at all in things
with which it ought not to meddle, it practises a social tyranny more formidable than many
kinds of political oppression…” ― Stuart Mill, J. (2011) On Liberty

Da Martin vješto barata riječima gdje vlastite ideje pretače u misaone entitete oblikujući ih u
kritičko zaokruženu argumentacijsku cjelinu, govori činjenica da se je kvalificirao na
Međunarodnu filozofsku olimpijadu koja će ove godine biti održana u Grčkoj u vremenskom
intervalu od 11. do 14. svibnja
Rezultate je dobio netom pije samog odlaska na državno Natjecanje iz filozofije.
U tako veselom i nadahnutom raspoloženju Martin je na državnom Natjecanju iz filozofije
osvojio drugo mjesto, s najvišim brojem ostvarenih bodova iz filozofskog eseja.
U eseju Martin je pokazao razvitak misaone refleksije u smislu kritičkog mišljenja i meta-
kognitivnog znanja. Vidljivo potkrepljuje stajališta racionalnim argumentima (razlozima)
gdje do izražaja dolazi logička povezanost u mišljenju.
A sve u cilju prezentiranja i obrane vlastitog stava u dokazivanju argumentacijom uobličenu u
„za i protiv“ postavljene teze.
Martinova mentorica, Željka Holjević, prof. izuzetno je ponosna na Martinova postignuća
koja govore u prilog da je uz dozu ljudske znatiželje, pohvalno, korisno i isplativo ulaganje u svaki oblik formalnog i neformalnog obrazovanja, što nam Martin svojim primjerom i pokazuje. Ovakvi lijepi i hvale vrijedni uspjesi poruka su budućim generacijama, da prvenstveno kritički propituju stvari i svijet oko sebe. Martinu želimo još puno ovakvih uspjeha i lijep provod u Grčkoj.

Željka Holjević, prof. savjetnica