Zaposlenici Gimnazije Bjelovar

E-mail Ispis PDF

 

Nastavnici Gimnazije Bjelovar u Šk. god. 2021./22.

 

HRVATSKI JEZIK

Kristina Kraljić

Ivana Peulja

Mirjana Maretić

Ivan Špoljarić

MATEMATIKA

Blanka Iličić

Mirta Đurašević

Ines Kladušić

Manuela Šimek Martinić

ENGLESKI JEZIK

Vesna Bajić Ćesarov

Jasmina Bašek

Martina Cug

NJEMAČKI JEZIK

Marko Rosić

Katarina Beljan

Mihaela Matekov

Robert Poljan

 

LATINSKI JEZIK

Iva Maligec  

INFORMATIKA

Ozren Bosanac Mihaela Kelava, prof.matematike i informatike
Dario Vidić, mag.ing.elektrotehnike i inf.tehnologije  

FIZIKA

Luka Oskoruš Lidia Šarić, prof.fizike
   

KEMIJA

Ankica Fusić Tanja Mamić

BIOLOGIJA

Damir Maretić Jadranka Lusavec

POVIJEST

Ivan Trogrlić Melita Štimac, prof.povijesti

GEOGRAFIJA

Iva Vidić, prof. geografije Mirjana Trogrlić Laslo, prof.geografije i povijesti

ETIKA

Željka Holjević  

POLITIKA I GOSPODARSTVO

Mihaela Polančec  

VJERONAUK

Andrea Pratnemer  

LOGIKA/FILOZOFIJA

Željka Holjević  

SOCIOLOGIJA

Luka Starčević  

GLAZBENA UMJETNOST

Vesna Krgović  

LIKOVNA UMJETNOST

Hrvoje Baltić  

PSIHOLOGIJA

Marina Jurušić  

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Velibor Balaban, prof. + dopunska stručna kvalifikacija za rad u košarci Sanja Radočaj

Ravnatelj

Tanja Mamić, v.d.  

StruČni suradnici

Marina Jurušić Spomenka Vujčić
Biljana Barišić Mudri, knjižničarka  

Tajnik

Daniela Vinković  

Administrator

Ana Pour  

RaČunovodstvo

Antoneta Đokić  
 
   

Domari

Branko Kosar Dražen Pour
   

SpremaČice

Mirjana Balaban Ljubinka Vuković
Ljiljana Kolonić  

Izvannastavne aktivnosti

Kontakt

Tajništvo: 043.241.578 (administratorica)   
                043.220.175 (tajnica)   
Psiholog i pedagog: 043.221.310    
Zbornica: 043.220.945    
Ravnatelj: 043.241.088                
Fax:     043.220.946

Email: ured@gimnazija-bjelovar.skole.hr