LIK 2024.

 LIK 2024.

Bjelovarski gimnazijalac Fran Jukić, učenik trećeg razreda, predstavljao je Bjelovarsko-
bilogorsku županiju na državnom natjecanju – izložbi učenika osnovnih i srednjih škola iz
područja vizualnih umjetnosti i dizajna – LIK 2024. Imao je čast biti dijelom skupine
gimnazijalaca iz Hrvatske, njih 10, koji su se natjecali u kategoriji 2 A (gimnazija, 1. – 4.
razred). Franov je mentor nastavnik Likovne umjetnosti Hrvoje Baltić, prof., a u Dubrovnik ga je
pratila Ivana Peulja, prof. Uz gimnazijalce se natjecalo i 10 osnovnoškolaca u kategoriji 1 A –
Likovna kultura te 10 učenika iz škola primijenjenih umjetnosti, vizualnih umjetnosti i dizajna.
U Franovoj je kategoriji zadatak bio akvarel s floralnim motivom te kratki esej. Budući da je
Fran više »informatički« tip i na županijskoj je razini izradio plakat u aplikaciji, u Dubrovniku je
po prvi put nakon nekoliko godina imao priliku slikati, i to na Slikarsko-dizajnerskom odjelu
Umjetničke škole Luke Sorkočevića.
Natjecanje se održalo u Dubrovniku od 15. do 17. travnja u organizaciji Ministarstva znanosti i
obrazovanja te Agencije za odgoj i obrazovanje. Naši su domaćini u Dubrovniku bili nastavnici i
učenici Umjetničke škole Luke Sorkočevića u čijoj je svečanoj dvorani postavljena izložba
ovogodišnjih radova.


Uz sve obaveze učenici i njihovi mentori razgledali su Grad i posjetili njegove brojne
znamenitosti. Puna srca i ponosni na našeg Frana i njegovog mentora vratili smo se u našu
gimnaziju.

Napisala: Ivana Peulja, prof.