Posjet Savezu Roma „KALI SARA“ 22. 5. 2023.

 Posjet Savezu Roma „KALI SARA“ 22. 5. 2023.

Kao završna aktivnost projekta pod nazivom ,,Vječno na putu“, koji je predstavljen u
Gimnaziji Bjelovar 5. travnja 2023. povodom Međunarodnog dana Roma, a koji je podržala
organizacija TOLI- The Olga Lengyel Institute for Holocaust Studies and Human Right,
učenici/ce Gimnazije Bjelovar (4. a, 4. e, 1. a razreda) imali su priliku posjetiti Savez Roma
„KALI SARA“ u Zagrebu.
S gospođom Majom Grubišić dogovoren je posjet 22. svibnja 2023. godine. Djelatnici/ce
Saveza dočekali su učenike Gimnazije Bjelovar izuzetno srdačno. Učenici/ce su prošli kroz
prostore Saveza, s naglaskom na prekrasnu knjižnicu čije zidove krase poznate osobe koje su
puno pridonijele cijeloj romskoj zajednici. Učenici/ce su saznali puno novih informacija, a
jedna od njih je da kontinuirano izlazi časopis ,,Phralipen“, koji je dostupan na četiri jezika –
hrvatskom, romskom, bajaško-rumunjskom i engleskom. Nakon kratkog edukativnog i
nadasve zanimljivog predavanja, učenici/ce su prošli kroz prostor radija. Radio Kali Sara
Hrvatska počeo je s radom 2022. godine s ciljem snažnijeg uključivanja Roma u najrazličitije
tokove društvenog života i prvi je radio na romskom jeziku u Hrvatskoj.
U romskom edukacijsko-kulturnom centru učenici/ce su prvi put u životu sudjelovali na
projektu Živa knjižnica. Učenici/ce su imali/le priliku čuti životne priče koje su s njima
podijelili pripadnici romske zajednice. Nesebično svoje životne priče s učenicima/ama
podijelili su Anesa Šabani, Adonis Borneo Salihi, Danijela Halilović i Medina Šainovska. Svi
govornici redom su visoko obrazovani mladi ljudi koji imaju iskustvo života i školovanja, kako
u Hrvatskoj tako i drugim europskim i vaneuropskim zemljama. Svi govornici bili su izuzetno
susretljivi, otvoreno su odgovarali na sva postavljena pitanja učenika/ca. Učenici/ce su
pomalo bili iznenađeni sa stupnjem direktne i indirektne diskriminacije s kojom su se
govornici tijekom svog života susretali. Ali sve životne (ne)prilike s kojima su se susretali bile
su samo poticaj da budu još bolji i još ustrajniji u svojim životnim ciljevima, koje su već i do
sada u velikoj mjeri ostvarili.
Profesorice Biljana Barišić Mudri i Željka Holjević, koje su organizirale ovaj posjet,
izuzetno su ponosne na učenike/ce koji/je su sudjelovali/le u ovakvom obliku edukacije jer,
kako sami kažu, naučili/le su, osvijestili/le su i razbili/le su neke predrasude koje su možda do
tada imali.
Svi jako dobro znamo da je „puno teže razbiti predrasudu nego atom“, kako je to rekao
Albert Einstein.