“Surađuj, volontiraj, aktiviraj se i mentoriraj”

 “Surađuj, volontiraj, aktiviraj se i mentoriraj”

Mrežna stranica projektnih aktivnosti projekta izvannastavnih aktivnosti dostupna je ovdje.