„Predstava u nastajanju“

 „Predstava u nastajanju“

U ponedjeljak, 25. travnja u kupoli naše škole održala se predstava pod nazivom „Predstava u
nastajanju“ u sklopu pop-up faze projekta „Korak za ples“ u suradnji sa plesnom skupinom
“Nomadska plesna akademija“ koja okuplja plesne organizacije i samostalne umjetnike iz područja
suvremenoga plesa iz raznih dijelova Hrvatske.
Umjetnici koji su izveli plesnu predstavu te poslije iste otvoreno razgovarali s našim učenicima su:
Aleksandra Janeva Imfeld, Tamara Curić, Koraljka Begović, Melita Spahić Bezjak, Mia Kevo, Irma Unušić, Nives Soldičić, Marin Živković i Saša Fistrić.

Tijek same predstave odabrali su naši učenici nasumično poslagujući određene dijelove predstave, dok su teme razgovora koje je vodila prof. Nikolina Marinić vođene na način da bi potaknule mlade na promišljanje o njihovim potrebama i kulturnim nedostacima u gradu, ali i o novim idejama o stvaranju uvjeta za kvalitetniji kulturni i umjetnički život mladih te je cilj istoga bio potaknuti učenike da kroz svoju slobodu izražavanja i kreativnost pronađu svoje skrivene talente ili ih bez ustručavanja
podijele sa svima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *