Obavijest o izabranim agencijama za višednevnu ekskurziju 3.b/c

Ispis

Na sastanku Povjerenstva za višednevnu ekskurziju 3.b i 3.c razreda (Španjolska) izabrane su
sljedeće agencije:
 
1. ALGA travel agency
2. GALILEO travel
3. MARBIS d.o.o.
4. SPEKTAR PUTOVANJA d.o.o.

Izabrane agencije će se predstaviti na roditeljskom sastanku u utorak, 5.11.2019. u 19 sati.