Javni pozivi

Filter Naslova 
Prikaži # 
# Naslov Autor Posjeta
21 Javni poziv: dvodnevna ekskurzija 2.a razreda - izbor agencija Dario Vidić 1195
22 Ponovljeni javni poziv: višednevna ekskurzija 3.b/c/d/e razreda Dario Vidić 1229
23 Javni poziv: višednevna ekskurzija 3.a razreda Dario Vidić 1207
24 Dvodnevni izlet u Veneciju i Gardaland - izbor agencija Dario Vidić 1334
25 Javni poziv: višednevna ekskurzija 3.b/c/d/e razreda Dario Vidić 1215
26 Javni poziv: dvodnevna ekskurzija 2.a razreda Dario Vidić 1155
27 Javni poziv: dvodnevna ekskurzija 2.b/c/d/e razreda Dario Vidić 1234
28 Javni poziv: jednodnevna ekskurzija 1.a razreda Dario Vidić 1229
29 Javni poziv: jednodnevna ekskurzija 1. c/e razreda Dario Vidić 1195
30 Odabir ponude za ekskurziju 2.d/e razreda Dario Vidić 1190
31 Odabir ponude za ekskurziju 2.a/b/c razreda Dario Vidić 1397
32 Javni poziv: višednevna ekskurzija 2. a/b/c razreda Dario Vidić 1410
33 Javni poziv: višednevna ekskurzija 2. d/e razreda Dario Vidić 1293
34 Odabir ponude za mat. putovanje 3.a/c razreda Dario Vidić 1603
35 Višednevna izvanučionička nastava 3.b/d./e Dario Vidić 1750
36 Javni poziv: višednevna ekskurzija 3. a/c razreda Dario Vidić 1588
37 Javni poziv: višednevna ekskurzija 3. b/d/e razreda Dario Vidić 1752
38 Odabir ponude za mat. putovanje 4.a/d razreda Dario Vidić 1599
39 Javni poziv: Organizacija višednevne izvanučionicke nastave Dario Vidić 1558

Stranica 2 od 2

Izvannastavne aktivnosti