Nalazite se u: Dokumenti Natjecaji Natječaj - domar

Natječaj - domar

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 28. stavak 1. i 2. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (Narodne novine, br.87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12.,126/12. - pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) i članka 7.i 8. Pravilnika o radu Gimnazije Bjelovar, Gimnazija Bjelovar, Bjelovar, Ul. Matice hrvatske br. 17. objavljuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje) na radnom mjestu:

Domar – kotlovničar (m/ž) 1 izvršitelj – ica

- puno radno vrijeme,

- rad na određeno vrijeme (za vrijeme trajanja bolovanja zamjenjivanog radnika).

Uvjeti: Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa:

– KV ili SSS,

– osposobljenost za samostalno rukovanje uređajima za centralno grijanje i

– potvrda o položenom ispitu za ložača centralnog grijanja

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju

u osnovnoj i srednjoj školi – pročišćeni tekst (Narodne novine, br.87/08., 86/09., 92/10.,

05/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. - pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.).

Ponude bez potrebne dokumentacije neće se razmatrati.

Ponude s potrebnom dokumentacijom slati u roku od 8 (osam) dana od dana objave

natječaja na adresu: Gimnazija Bjelovar, 43000 Bjelovar, Ul. Matice hrvatske br. 17. (za natječaj – zapošljavanje II.).

GIMNAZIJA BJELOVAR

Bjelovar, Matice hrvatske 17

KLASA: 602-03/17- 01/09

URBROJ: 2103-47- 01-17- 03

Bjelovar, 6. ožujka 2017. godine

RAVNATELJ

Želimir Vujić, dipl. ing.

Izvannastavne aktivnosti

Kontakt

Tajništvo: 043.241.578 (administratorica)   
                043.220.175 (tajnica)   
Psiholog i pedagog: 043.221.310    
Zbornica: 043.220.945    
Ravnatelj: 043.241.088                
Fax:     043.220.946

Email: ured@gimnazija-bjelovar.skole.hr