Nalazite se u: Dokumenti Natjecaji Natječaj - domar

Natječaj - domar

E-mail Ispis PDF

Na temelju članka 28. stavak 1. i 2. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (Narodne novine, br.87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12.,126/12. - pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) i članka 7. i 8. Pravilnika o radu Gimnazije Bjelovar, Gimnazija Bjelovar, Bjelovar, Ul. Matice hrvatske br. 17.      objavljuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje) na radnom mjestu:

Domar – kotlovničar (m/ž) 1 izvršitelj – ica
        - puno radno vrijeme,
        - rad na određeno vrijeme (za vrijeme trajanja bolovanja zamjenjivanog radnika).

Uvjeti: Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa:                     –   KV ili SSS,

–    osposobljenost za samostalno rukovanje uređajima za centralno grijanje i
–    potvrda o položenom ispitu za ložača centralnog grijanja
Zapreke za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – pročišćeni tekst (Narodne novine, br.87/08., 86/09., 92/10., 05/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. - pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.).
Ponude bez potrebne dokumentacije neće se razmatrati.

Ponude s potrebnom dokumentacijom slati u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu:
Gimnazija Bjelovar, 43000 Bjelovar, Ul. Matice hrvatske br. 17. (za natječaj – zapošljavanje I.).


GIMNAZIJA BJELOVAR
Bjelovar, Matice hrvatske 17
KLASA: 602-03/17-01/09
URBROJ: 2103-47-01-17-02
Bjelovar,  3. ožujka 2017. godine  

                                        
RAVNATELJ
Želimir Vujić, dipl. ing.

Izvannastavne aktivnosti

Kontakt

Tajništvo: 043.241.578    
043.220.946    
Psiholog i pedagog: 043.221.310    
Zbornica: 043.220.945    
Ravnatelj: 043.241.088                
Fax:     043.220.946

Email: ured@gimnazija-bjelovar.skole.hr