DSD nastava - o programu i prijavama

E-mail Ispis PDF

Dragi učenici prvih razreda Gimnazije Bjelovar,

od školske godine 2006./2007. u Gimnaziji Bjelovar uvedena je fakultativna nastava njemačkog jezika za njemačku jezičnu diplomu (Deutsches Sprachdiplom). Učenici od prvog do četvrtog razreda gimnazije dva puta tjedno slušaju predmet „Njemački jezik – Nastava za njemačku jezičnu diplomu“ iz kojeg dobivaju ocjenu, koja na kraju školske godine ulazi u prosjek ocjena. Tijekom četiri godine učenici se dakle pripremaju za ispit njemačke jezične diplome, koji je besplatan, a polažu ga u Gimnaziji Bjelovar. DSD-nastavu u prvom razredu mogu pohađati učenici koji su u osnovnoj školi učili njemački jezik, a u drugom razredu gimnazije mogu se priključiti i učenici koji prije nisu učili njemački.

  •  Zašto DSD?

Položeni ispit za njemačku jezičnu diplomu dokaz je odličnog poznavanja njemačkog jezika u vještinama čitanje, slušanje, pisanje i govorenje. Njemačku jezičnu diplomu kao dokaz poznavanja njemačkog jezika priznaju fakulteti u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj, što učenicima omogućuje studiranje i/ili lakše dobivanje stipendija u zemljama njemačkog govornog područja. Osim toga, položen DSD-ispit donosi i dodatne bodove pri upisu na Filozofske fakultete u Hrvatskoj. Uz to, pohađanje fakultativne nastave njemačkog jezika odlična je i dodatna priprema za državnu maturu. Nadalje, ovim se programom nastoji učenike dodatno motivirati za učenje i korištenje njemačkog jezika u svakodnevnoj komunikaciji. Od školske godine 2011./2012. uveli smo i ispit DSD I (razina A2/B1). Za tu nižu razinu polaganja DSD-ispita (DSD I) učenici ne trebaju pohađati fakultativnu nastavu, već se za ispit pripremaju u okviru redovne nastave njemačkog jezika. Nakon položenog ispita DSD I također dobivaju diplomu, a nadamo se da će ih to motivirati i za polaganje više razine DSD-ispita (DSD II – B2/C1).

  • Prijava za DSD nastavu

Kada dođete prvi dan u školu, prijavite se kod razrednika/razrednice za fakultativnu DSD-nastavu. Nije važno koji smjer gimnazije ste upisali, važno je da ste u osnovnoj školi učili njemački jezik. Ove školske godine će na DSD nastavi s vama raditi i njemački student Marco Hennek, koji je dobio stipendiju da u našoj školi organizira i provodi različite projekte, a redovito će nas posjećivati i gosp. Thorsten Reiter, koordinator DSD-programa u Hrvatskoj. Prvi DSD razred vodit će prof. Katarina Beljan.
Vidimo se na DSD- nastavi!     

                                  
Robert Poljan, prof. mentor

Izvannastavne aktivnosti